2004

Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα ο οποίος θα έχει τα παρακάτω πεδία:

1ο πεδίο: όνομα: ΚωδικόςΑντίτυπου, τύπος δεδομένων: Αυτόματη αρίθμηση-Μεγάλος ακέραιος, πρωτεύων κλειδί

2ο πεδίο: όνομα: ΌνομαΤαινίας, τύπος δεδομένων: Κείμενο, πλήθος χαρακτήρων:50

3ο πεδίο: όνομα: ΈτοςΚυκλοφορίας, τύπος δεδομένων: Αριθμός-Μεγάλος ακέραιος

Aποθηκεύστε τον πίνακα με όνομα Αντίτυπα, και κλείστε τον.

2007

Προσθέστε ένα ακόμη πεδίο με όνομα Σχόλια, στον πίνακα Ταινίες και τέτοιον τύπο ώστε να δέχεται κείμενο με 1000 ή περισσότερους χαρακτήρες. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2008

Στον πίνακα Ταινίες και σε προβολή σχεδίασης, μετακινήστε το πεδίο Σχόλια ώστε να εμφανίζεται αμέσως μετά το πεδίο ΈτοςΚυκλοφορίας. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2009

Τροποποιήστε το πεδίο ΛιανικήΤιμή στον πίνακα Ταινίες έτσι ώστε να εμφανίζει την αξία με 3 δεκαδικά ψηφία. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2011

Ορίστε το πλάτος όλων των πεδίων του πίνακα Ταινίες σε 30 στιγμές σε προβολή φύλλου δεδομένων. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2032

Στον πίνακα Πελάτες εισάγετε ένα νέο πεδίο με όνομα Φύλο, τύπο δεδομένων κείμενο και μέγεθος πεδίου 50. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει μόνο Άρρεν ή Θήλυ. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2034

Στο πεδίο ΛιανικήΤιμή του πίνακα Ταινίες, εφαρμόστε έναν κανόνα επικύρωσης έτσι ώστε να μην επιτρέπεται να εισαχθούν τιμές μεγαλύτερες του 100. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2035

Στο πεδίο ΛιανικήΤιμή του πίνακα Ταινίες, εφαρμόστε έναν κανόνα επικύρωσης έτσι ώστε να επιτρέπονται μόνο τιμές μεγαλύτερες ή ίσες του 2 και μικρότερες ή ίσες του 100. Όταν ο χρήστης πληκτρολογεί διαφορετικές τιμές να λαμβάνει το μήνυμα Αποδεκτές τιμές από 2 έως 100. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2068

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα, στο πεδίο Τιμή, αλλάξτε την μορφή εμφάνισης σε νομισματική μονάδα. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2069

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα, ορίστε στο πεδίο Περιγραφή την μάσκα εισαγωγής έτσι ώστε πάντα στην αρχή να γράφει την λέξη new, να ακολουθεί ένα κενό και να ακολουθούν το πολύ 10 γράμματα του χρήστη. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2070

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα, αλλάξτε στο πεδίο Ημερομηνία την μορφή σε Πλήρη ημερομηνία και την μάσκα εισαγωγής σε Σύντομη ημερομηνία. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2071

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα, ορίστε στο πεδίο Ημερομηνία κανόνα επικύρωσης έτσι ώστε να επιτρέπεται η εισαγωγή ημερομηνιών μεγαλύτερων ή ίσων από την τρέχουσα ημερομηνία. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2073

Αλλάξτε την σειρά εμφάνισης των στηλών (χωρίς να τροποποιήσετε την δομή του πίνακα) σε:

1η στήλη Περιγραφή, 2η στήλη Τιμή, 3η στήλη Κωδικός

Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2122

Στον πίνακα Προϊόντα προσθέστε ένα ακόμη πεδίο με όνομα Ενεργό και κατάλληλο τύπο ώστε να δέχεται μόνο τιμές Ναι/Όχι. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2190

Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα ο οποίος θα έχει τα παρακάτω πεδία:

1ο πεδίο: όνομα: Κωδικός, τύπος δεδομένων: Αυτόματη αρίθμηση.

2ο πεδίο: όνομα: Όνομα, τύπος δεδομένων: Κείμενο.

3ο πεδίο: όνομα: Πληροφορίες, τύπος δεδομένων: Υπόμνημα.

Aποθηκεύστε τον πίνακα με όνομα Ονόματα και κλείστε τον.

2191

Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα ο οποίος θα έχει τα παρακάτω πεδία:

1ο πεδίο: όνομα: Ενεργοποίηση, τύπος δεδομένων: Ημερομηνία/Ώρα.

2ο πεδίο: όνομα: Κόστος, τύπος δεδομένων: Νομισματική μονάδα.

3ο πεδίο: όνομα: Πλήθος, τύπος δεδομένων: Αριθμός.

Aποθηκεύστε τον πίνακα με όνομα Χρεώσεις και κλείστε τον.

2824

Εισάγετε έναν κανόνα επικύρωσης στο πεδίο ΈτοςΓέννησης του πίνακα Πελάτες ώστε να δέχεται μόνο έτη, μικρότερα του τρέχοντος. Αποθηκεύστε τον πίνακα.

2825

Στο πεδίο Τηλέφωνο του πίνακα Πελάτες εισάγετε την αντίστοιχη μάσκα εισαγωγής ώστε η τιμή του πεδίου να εμφανίζεται με την μορφή (2310) 888-771. Αποθηκεύστε τον πίνακα.

2843

Στο πεδίο Περιγραφή του πίνακα Προϊόντα εφαρμόστε κατάλληλο ευρετήριο που να μην επιτρέπει την καταχώρηση διπλότυπων εγγραφών. Αποθηκεύστε τον πίνακα.

10135

Που αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα μιας βάσης;

10137

Κάθε εγγραφή σε μια βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει δεδομένα για περισσότερα από ένα αντικείμενα.

10807

Η αλλαγή του μεγέθους - μήκους ενός πεδίου Κειμένου από 10 σε 20 χαρακτήρες θα…

10905

Η αλλαγή του μεγέθους - μήκους ενός πεδίου Κειμένου από 10 σε 6 χαρακτήρες θα…

11751

Κάθε πεδίο έχει συσχετιζόμενες ιδιότητες όπως...

11752

Τι θα μας βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των διπλότυπων;

11755

Πόσα στοιχεία δεδομένων θα πρέπει να παρέχει ένα πεδίο σε έναν πίνακα;

11756

____________, η μορφή και η προεπιλεγμένη τιμή είναι συσχετιζόμενες ιδιότητες του πεδίου.

11757

Σε τι χρησιμεύει ένα πρωτεύων κλειδί;

11761

Ο τύπος πληροφοριών, που μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα πεδίο καθορίζεται από την ιδιότητα...

11766

Σε ποιο αντικείμενο αποθηκεύουμε δεδομένα τα οποία σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα;

11767

Ο τύπος δεδομένων που μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε ένα πεδίο καθορίζεται από την ιδιότητα_____.

11768

Πως θα ελαχιστοποιήσουμε τα διπλότυπα των δεδομένων σε μια βάση;

12845

Με ένα ευρετήριο επιταχύνουμε...

12849

Ένα ευρετήριο επιτρέπει...

12850

Ένα πρωτεύων κλειδί επιτρέπει στο χρήστη μιας βάσης δεδομένων να...