2026

Αλλάξτε τον προσανατολισμό της εκτύπωσης της έκθεσης σε οριζόντιο.

2046

Μια έκθεση είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

2050

Αλλάξτε το μέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης σε Letter στην ήδη ανοιχτή έκθεση.

2113

Εκτυπώστε ολόκληρη την έκθεση R_Προϊόντα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

2114

Εκτυπώστε μόνο την 1η σελίδα από την έκθεση R_Προϊόντα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

2115

Εκτυπώστε μόνο την 5η σελίδα από την έκθεση R_Προϊόντα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

2116

Εκτυπώστε μόνο τις σελίδες 3, 4 και 5 από την έκθεση R_Προϊόντα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

2117

Εκτυπώστε ολόκληρο τον πίνακα ΠροϊόνταΦωτό στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

2118

Εκτυπώστε από τον πίνακα Προϊόντα μόνο τις εγγραφές με όπου το πεδίο Κωδικός έχει τιμή από 120 έως και 130 στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

2119

Εκτυπώστε μόνο τις σελίδες 2 και 3 από τον πίνακα Προϊόντα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

2120

Εκτυπώστε από το ερώτημα r_orders μόνο τις 3 πρώτες σελίδες στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή αφού αλλάξτε τον προσανατολισμό της σελίδας σε Οριζόντιο.

2127

Εκτυπώστε ολόκληρη την έκθεση R_Προϊόντα χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή στο αρχείο

C:\test4u_printer\myprint5.prn