7003

Αποκρύψτε την γραμμή κατάστασης.

7015

Εφαρμόστε προβολή πλήρους οθόνης.

7032

Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο σύνδεσμο (link), ορίστε την τρέχουσα σελίδα σαν αρχική σελίδα.

7058

Διαμορφώστε τον Internet Explorer να προβάλλει τις ιστοσελίδες χωρίς να φορτώνει τις εικόνες.

7059

Διαμορφώστε τον Internet Explorer έτσι ώστε να διατηρεί τις σελίδες 21 ημέρες στο ιστορικό.

7063

Εμφανίστε την Εργαλειοθήκη Μενού.

10837

Από ποιο μενού προσθέτουμε ή αφαιρούμε γραμμές εργαλείων;

10838

Για πόσο διάστημα μένουν στο ιστορικό οι σελίδες που έχουμε επισκεφθεί;

10840

Αντιστοιχίστε τις παρακάτω ενέργειες με τα μενού στα οποία είναι διαθέσιμες

13551

Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε για ενεργοποιήσουμε τον Σύμβουλο στον internet explorer;