Κωδικός ερώτησης: 7058 4/10
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαμορφώστε τον Internet Explorer να προβάλλει τις ιστοσελίδες χωρίς να φορτώνει τις εικόνες.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11