Πλήθος ερωτήσεων: 372

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (9 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (5 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (16 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (23 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (29 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (9 ερωτήσεις)
 Πίνακες (15 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (16 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (26 ερωτήσεις)
 Στήλες (17 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (16 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 1 (23 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 2 (25 ερωτήσεις)
 Σχεδίαση (26 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 1 (24 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 2 (17 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (5 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (29 ερωτήσεις)

 

609

Επάνω από τον πίνακα, προσθέστε την λεζάντα Πίνακας i - Αναφορά. Φροντίστε σε κάθε επόμενο πίνακα να εισάγεται αυτόματη επεξήγηση (λεζάντα) με πεζούς λατινικούς αριθμούς.

610

Κάτω από τον πίνακα, προσθέστε τη λεζάντα Πίνακας I Αναφορά με τέτοιον τρόπο ώστε η αρίθμηση του να ενημερώνεται αυτόματα (στην περίπτωση που εισάγουμε άλλον πίνακα) με μορφή αρίθμησης κεφαλαία λατινική.

612

Κάτω από το γράφημα του TEST4U, προσθέστε λεζάντα και φροντίστε να ενημερώνεται αυτόματα η αρίθμηση στην περίπτωση που εισάγουμε ένα νέο γράφημα του Microsoft Graph.

613

Στο κείμενο 3000 εισάγετε το σχόλιο Αριθμός ερωτήσεων. Στη συνέχεια εισάγετε, στην κεφαλίδα του εγγράφου, ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει το μέγεθος του αρχείου. Τοποθετήστε το πεδίο μεταξύ των λέξεων Μέγεθος αρχείου και ΚΒ. Φροντίστε η τιμή του πεδίου να ενημερώνεται αυτόματα.

614

Εισάγετε μια υποσημείωση με το περιεχόμενο (κείμενο) cert4u video-μαθήματα, στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο τα video-μαθήματα cert4u αμέσως μετά το κείμενο στον χώρο. Η υποσημείωση να έχει μορφοποίηση μικρών λατινικών αριθμών.

615

Διαγράψτε τον σελιδοδείκτη cert4u ο οποίος υπάρχει για το κείμενο cert4u. Στη συνέχεια δημιουργήστε έναν νέο σελιδοδείκτη με όνομα INFOlearn για την πρόταση η οποία ξεκινά με το κείμενο Τα video-μαθήματα cert4u και η οποία βρίσκεται στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Υψηλής αισθητικής...

616

Προσθέστε στο κείμενο της υποσημείωσης, η οποία βρίσκεται στο τέλος της σελίδας, το κείμενο cert4u στην αρχή του κειμένου (αφήστε ένα κενό μεταξύ της λέξης cert4u και video).

Στην τελευταία παράγραφο, αμέσως μετά τη λέξη cert4u προσθέστε μια σημείωση τέλους με το κείμενο τα καλύτερα video-μαθήματα

617

Στο τέλος του τίτλου video-μαθήματα cert4u προσθέστε μια σημείωση τέλους με το κείμενο τα καλύτερα video-μαθήματα

Φροντίστε, η σημείωση να έχει μορφοποίηση κεφαλαίων λατινικών αριθμών.

618

Στο τέλος της επικεφαλίδας video-μαθήματα cert4u εισάγετε μια παραπομπή σε κείμενο σελιδοδείκτη η οποία θα οδηγεί στον σελιδοδείκτη cert4u

619

Στο τέλος της πρότασης είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Cert4u της πρώτης σελίδας προσθέστε μiα σημείωση τέλους. Η σημείωση τέλους να είναι με ρωμαϊκή αρίθμηση (λατινικούς χαραρακτήρες) με κεφαλαία γραφή. Το κείμενο της υποσημείωσης να είναι: τα καλύτερα video-μαθήματα

Στη συνέχεια προσθέστε τη λέξη cert4u στην αρχή του κείμενου της υποσημείωσης στο τέλος της πρώτης σελίδας (αφήστε ένα κενό ανάμεσα στην λέξη cert4u και video).

620

Μετακινήστε την αναφορά της υποσημείωσης του εγγράφου από τη λέξη cert4u στο τέλος της φράσης μαθητές σας η οποία βρίσκεται στο τέλος του κειμένου.

621

Μεταβείτε στην τελευταία σελίδα του εγγράφου και εισάγετε, κάτω από το κείμενο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, έναν πίνακα περιεχομένων με κλασικό στυλ και οδηγό στηλοθέτη τις τελείες ......

Στη συνέχεια, εφαρμόστε στο κείμενο TEST4U (βρίσκεται στην δεύτερη σελίδα, ανάμεσα στις επικεφαλίδες Εξάσκηση και Περιβάλλον χρήσης) το στυλ cert4u και ενημερώστε τον πίνακα περιεχομένων.

622

Μεταβείτε στην τελευταία σελίδα του εγγράφου και εισάγετε, κάτω από το κείμενο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, έναν πίνακα περιεχομένων με κλασικό στυλ και οδηγό στηλοθέτη τις τελείες ......

Στη συνέχεια, εισάγετε μια αλλαγή σελίδας αμέσως πριν το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα... της πρώτης σελίδας.

Εφαρμόστε στο κείμενο Περιβάλλον χρήσης το οποίο βρίσκεται στην τρίτη σελίδα, το στυλ της επικεφαλίδας TEST4U (βρίσκεται ακριβώς από πάνω) και ενημερώστε τον πίνακα περιεχομένων.

696

Στο τέλος του εγγράφου, δημιουργήστε έναν πίνακα περιεχομένων ο οποίος θα περιέχει μόνο τους τίτλους που είναι μορφοποιημένοι με στυλ Επικεφαλίδα 3.

697

Ενημερώστε τον πίνακα περιεχομένων που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας μόνο ως προς τους αριθμούς των σελίδων.

698

Εισάγετε έναν πίνακα εικόνων στο τέλος της δεύτερης σελίδας του εγγράφου.

699

Εισάγετε δεξιά της φράσης Προσθήκη ήχου την υποσημείωση Ηχογραφημένο σε studio. Φροντίστε η αρίθμηση να ξεκινά ανά σελίδα.

700

Μετατρέψτε όλες τις υποσημειώσεις σε υποσημειώσεις τέλους και όλες τις υποσημειώσεις τέλους σε υποσημειώσεις.

701

Μεταφέρετε την υποσημείωση [1] (δεύτερη σελίδα) στο τέλος της φράσης είναι ηχογραφημένος σε studio.

702

Μεταβείτε στον σελιδοδείκτη με όνομα Ύλη.

704

Εισάγετε μια σήμανση καταχώρησης ευρετηρίου στην φράση Προσθήκη ήχου. Ως δευτερεύουσα καταχώρηση εισάγετε το κείμενο Ηχογράφηση σε studio. Φροντίστε το ευρετήριο να εμφανίζεται στο τέλος του εγγράφου.

705

Αντικαταστήστε το ευρετήριο που βρίσκεται στο τέλος του εγγράφου με ένα ευρετήριο που θα βασίζεται στο έγγραφο Ευρετήριο που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας.

750

Εισάγετε το κείμενο cert4u 2008 ως σχόλιο στο τρέχον έγγραφο.