Κωδικός ερώτησης: 700 18/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μετατρέψτε όλες τις υποσημειώσεις σε υποσημειώσεις τέλους και όλες τις υποσημειώσεις τέλους σε υποσημειώσεις.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016