3017

Μεταβείτε στην διαφάνεια με τίτλο POWERPOINT 2000. Στη συνέχεια στην εικόνα της Γραμματείας εφαρμόστε το εφέ κάθετες (κατακόρυφες) περσίδες (blinds) και να εμφανιστεί αυτόματα μετά από το προηγούμενο.

3030

Σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης εφαρμόστε ένα εφέ εναλλαγής ώστε κατά την προβολή της, οι διαφάνειες να εναλλάσσονται με Μεγάλη ταχύτητα μέσα από τυχαίες κατακόρυφες γραμμές (Random Bars Vertical), χωρίς κλικ του ποντικιού αλλά αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

3056

Εφαρμόστε το εφέ μετάβασης Σβήσιμο εικόνας στην τελευταία μόνο διαφάνεια της παρουσίασης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: να εμφανίζεται με μεσαία ταχύτητα, αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς κλικ του ποντικιού.

3126

Ανοίξτε από τον φάκελο IL-ates\powerpoint της επιφάνειας εργασίας, την παρουσίαση 3031 και ενεργοποιήστε την προβολή χωρίς κίνηση και τη χρήση χρονισμού διαφάνειας.

3183

Ξεκινήστε την προβολή παρουσίασης και επικαλύψτε την οθόνη με μαύρο χρώμα. Μην κλείσετε την προβολή παρουσίασης.

3209

Εφαρμόστε στα ομαδοποιημένα αντικείμενα εφέ ημιδιαφάνειας (Διαφάνεια 40%-60%).

3214

Στην τρέχουσα παρουσίαση εφαρμόστε στην φωτογραφία του TEST4U, εφέ εισόδου Βασικό ζουμ με κίνηση ελαφρά προς τα μέσα. Ο ήχος που θα ακούγεται να είναι η έκρηξη. Μετά την κίνηση η φωτογραφία να σβήνει (θαμπώνει) σε ένα χρώμα της επιλογής σας.

3215

Στην τρέχουσα παρουσίαση αλλάξτε τη σειρά εμφάνισης των αντικειμένων. Το αντικέμενο Τίτλος 1 να εμφανίζεται πρώτο και στη συνέχεια, μετά από 3 δευτερόλεπτα, να εμφανίζεται το box.

3216

Στην τρέχουσα παρουσίαση προσθέστε εφέ κίνησης οριζόντιων περσίδων σε κάθε στοιχείο σειράς στο γράφημα στηλών της δεύτερης διαφάνειας. Απενεργοποιήστε την κίνηση του πλέγματος και της λεζάντας

3227

Εφαρμόστε στην τρέχουσα διαφάνεια μόνο, το εφέ εναλλαγής Αποκάλυψη αριστερά. Το εφε να εκτελείται με μέτρια (μεσαία) ταχύτητα αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα.

3338

Φροντίστε η Αθήνα να εμφανίζεται πριν από την Νέα Υόρκη στα εφέ κίνησης.

3339

Εφαρμόστε και στα τρία λογότυπα του TEST4U (όχι το έγρωμο) το εφέ κίνησης εισόδου Εμφάνιση με κίνηση από κάτω αριστερά. Φροντίστε το εφέ να εκτελείται και στα τρία αντικείμενα ταυτόχρονα μετά από κλικ του ποντικιού.

3340

Στο αντικείμενο της διαφάνειας τροποποιήστε το εφέ κίνησης ούτως ώστε να θαμπώνει σε οποιοδήποτε χρώμα μετά την κίνηση.

3341

Εισάγετε, στην κάτω αριστερή γωνία (στο περίπου) της διαφάνειας, το αρχείο ήχου tada_new.wav το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας. Στη συνέχεια φροντίστε να εμφανίζεται αυτόματα το εικονίδιο με κίνηση και να ακούγεται αυτόματα ο ήχος, μετά την εμφάνιση του τίτλου της διαφάνειας.