3093

Αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση σαν πρότυπο στον φάκελο IL-ates\PowerPoint ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, με όνομα mytemplate.pot

3128

Δημιουργήστε ένα γράφημα όπως αυτό που εμφανίζεται επάνω και δεξιά. Στη συνέχεια προσθέστε κίνηση στο γράφημα με εφέ εισόδου κατακόρυφες περσίδες, το οποίο θα ενεργοποιείται με κλικ και με μεσαία ταχύτητα. Η ομαδοποίηση του γραφήματος να είναι ανά στοιχείο κατηγορίας, όπως στο γράφημα κάτω και δεξιά.

3129

Φροντίστε ούτως ώστε το σχήμα στα αριστερά να μοιάζει με το σχήμα στα δεξιά. Το χρώμα του φόντου είναι πορτοκαλί, του ποντικιού μπλε και του κύκλου της οθόνης ανοικτό κίτρινο. Στη συνέχεια αφαιρέστε από το δεξιό σχήμα το πράσινο περίγραμμα.

3133

Στην τρέχουσα παρουσίαση, εισάγετε μια νέα διαφάνεια τίτλου. Πληκτρολογήστε ως τίτλο της διαφάνειας το κείμενο Αναφορά. Στη συνέχεια φροντίστε πως όταν κάνουμε κλικ επάνω στον τίτλο να εμφανίζεται η πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης 3035, η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Powerpoint της επιφάνειας εργασίας

3136

Ανοίξτε την παρουσίαση 3040 η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Powerpoint της επιφάνειας εργασίας, μεταβείτε στην τελευταία διαφάνεια και αποθηκεύστε την σε μορφή bmp (3040.bmp) στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας (δεχθείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)

3137

Εφαρμόστε μόνο στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης ως φόντο την υφή λευκό μάρμαρο

3171

Αλλάξτε το χρώμα γεμίσματος του κύβου σε κόκκινο και φροντίστε αυτό να είναι το προεπιλεγμένο χρώμα για τα νέα αντικείμενα σχεδίασης.

3205

Αποθηκεύστε την πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης σε μορφή jpg στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας με το όνομα slide01.jpg.

3207

Ομαδοποιήστε τα αντικείμενα σχεδίασης με κείμενο INFO start, INFO advanced και INFO professional

3227

Εφαρμόστε στην τρέχουσα διαφάνεια μόνο, το εφέ εναλλαγής Αποκάλυψη αριστερά. Το εφε να εκτελείται με μέτρια (μεσαία) ταχύτητα αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα.

3230

Αφαιρέστε από την προσαρμοσμένη προβολή Word την τρίτη διαφάνεια.

3304

Αμέσως μετά την πρώτη διαφάνεια εισάγετε την παρουσίαση 3191 η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.

3310

Στην εικόνα στο κάτω μέρος της οθόνης περικόψτε τη λεπτομέρεια με το ποντίκι. Στη συνέχεια αλλάξτε τις διαστάσεις της εικόνας που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε 4,33 εκ. σε ύψος και 5,7 εκ. πλάτος

3320

Αλλάξτε το βέλος σύνδεσης μεταξύ των αντικειμένων TEST4U-προπαρασκευατικό σε απλή ευθεία γραμμή σύνδεσης, το στυλ έναρξης σε χωρίς αιχμή και το στυλ λήξης σε αιχμή βέλους. Στη συνέχεια διαγράψτε το βέλος σύνδεσης μεταξύ των αντικειμένων cert4u-video μαθήματα.

3328

Εφαρμόστε στα τρία (3) γκρι λογότυπα του TEST4U οριζόντια κατανομή σε σχέση με τη διαφάνεια.