3125

Ανοίξτε από τον φάκελο IL-ates\powerpoint της επιφάνειας εργασίας, την παρουσίαση 3031 και ενημερώστε τις συνδέσεις της. (Υπομονή: σε μερικούς υπολογιστές αργούν να εμφανιστούν οι συνδέσεις)

3133

Στην τρέχουσα παρουσίαση, εισάγετε μια νέα διαφάνεια τίτλου. Πληκτρολογήστε ως τίτλο της διαφάνειας το κείμενο Αναφορά. Στη συνέχεια φροντίστε πως όταν κάνουμε κλικ επάνω στον τίτλο να εμφανίζεται η πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης 3035, η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Powerpoint της επιφάνειας εργασίας

3144

Επιλέξτε τον τίτλο της δεύτερης διαφάνειας και εκτελέστε την μακροεντολή mymacro

3145

Αντιστοιχίστε την μακροεντολή mymacro σε κουμπί, δεξιά από το εικονίδιο της αποθήκευσης της βασικής γραμμής εργαλείων.

3149

Καταγράψτε μια νέα μακροεντολή, με όνομα Mymacro, η οποία θα εφαρμόζει έντονη γραφή στο κείμενο cert4u

3180

Απενεργοποιήστε τον χάρακα και την Συγκράτηση στο πλέγμα

3184

Στην τρέχουσα παρουσίαση εμφανίστε το πλέγμα και τους οδηγούς σχεδίασης στην οθόνη.

3218

Στην τρέχουσα παρουσίαση ορίστε ενέργεια για το γράφημα της δεύτερης διαφάνειας ούτως ώστε αν κάνουμε κλικ επάνω του κατά τη διάρκεια της παρουσίασης να ανοίγει το υπολογιστικό φύλλο students το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.

3222

Στην 2η διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης εισάγετε το video test4u.avi το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας. Το video θα αναπαράγεται αυτόματα κατά την προβολή της παρουσίασης μετά από 3 δευτερόλεπτα

3225

Στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης εισάγετε ένα κουμπί ενεργειών το οποίο μόλις το πατήσει ο χρήστης θα εμφανίζει την τρίτη διαφάνεια.

3226

Στην τρέχουσα παρουσίαση μόλις ο χρήστης κάνει κλικ επάνω στην φωτογραφία του TEST4U οδηγείται στην ιστοσελίδα http://www.test4u. Διορθώστε το URL σε http://www.test4u.gr

3342

Δημουργήστε μια μακροεντολή με όνομα ΜΟΡΦΗ η οποία θα εφαρμόζει γραμματοσειρά Arial, μεγέθους 28 στιγμών με το εφέ σκιά σε ένα πλαίσιο κειμένου. Φροντίστε η μακροεντολή να ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη παρουσίαση.