3635

Δημιουργήστε μία παρουσίαση όμοια με του αρχείου Παρουσίαση.ppsx του φακέλου IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας. Χρησιμοποιήστε επίσης την μοναδική διαφάνεια της παρουσίασης Άσκηση.pptx που βρίσκεται στον ίδιο φάκελο. Οι φωτογραφίες που θα χρειαστείτε βρίσκονται επίσης στον ίδιο φάκελο. Η υπερσύνδεση Hardware της δεύτερης διαφάνειας παραπέμπει στην Τρίτη διαφάνεια, η υπερσύνδεση Software στην τέταρτη και η υπερσύνδεση Site στην διεύθυνση www.infolearn.gr

 

Αποθηκεύστε την παρουσίασή σας με όνομα Άσκηση1.ppt στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.

3636

Δημιουργήστε μία παρουσίαση όμοια με του αρχείου Παρουσίαση.pps του φακέλου IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας σας. Τα αρχεία που θα χρειαστείτε βρίσκονται επίσης στον ίδιο φάκελο. Ο πίνακας της πέμπτης διαφάνειας είναι συνδεδεμένος με το αρχείο Excel που υπάρχει στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας σας.

3637

Δημιουργήστε μία παρουσίαση όμοια με του αρχείου Παρουσίαση.pps του φακέλου IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας σας. Τα αρχεία που θα χρειαστείτε βρίσκονται επίσης στον ίδιο φάκελο. Οι εναλλαγές μεταξύ των διαφανειών είναι τυχαίες.