3051

Στοιχίστε το αστέρι στο κέντρο (και οριζόντια και κατακόρυφα) σε σχέση με την διαφάνεια.

3078

Στο αστέρι της τρέχουσας διαφάνειας εφαρμόστε προκαθορισμένο εφέ τύπου Υπόδειγμα 12

3117

Εισάγετε στην διαφάνεια POWERPOINT 2000 από τα διαθέσιμα αυτόματα σχήματα της εφαρμογής την Ταινία προς τα επάνω το οποίο βρίσκεται στην ομάδα Αστέρια και λάβαρα (Stars and Banners) πλάτους τουλάχιστον 10 εκ., στον κενό χώρο κάτω από την φωτογραφία της γραμματείας.

3143

Διαγράψτε, το ευθύγραμμο βέλος σύνδεσης, το οποίο συνδέει το διάγραμμα ροής τύπου απόφαση με το διάγραμμα ροής τύπου διεργασία (Αγοράστε την άδεια).

3185

Καταργήστε την υπερσύνδεση της εικόνας της πρώτης διαφάνειας χωρίς να διαγράψετε την εικόνα.

3208

Καταργήστε την ομαδοποίηση στα αντικείμενα σχεδίασης με κείμενο INFO start, INFO advanced και INFO professional

3214

Στην τρέχουσα παρουσίαση εφαρμόστε στην φωτογραφία του TEST4U, εφέ κίνησης Βασικό ζουμ με κίνηση ελαφρά προς τα μέσα. Ο ήχος που θα ακούγεται να είναι η έκρηξη. Μετά την κίνηση η φωτογραφία να σβήνει (θαμπώνει) σε γκρι (σκούρο) χρώμα.

3218

Στην τρέχουσα παρουσίαση ορίστε ενέργεια για το γράφημα της δεύτερης διαφάνειας ούτως ώστε αν κάνουμε κλικ επάνω του κατά τη διάρκεια της παρουσίασης να ανοίγει το υπολογιστικό φύλλο students το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.

3231

Εκτελέστε την προσαρμοσμένη προβολή Word.

3298

Διαγράψτε μόνο από την δεύτερη διαφάνεια τα γραφικά του υποδείγματος.

3316

Εισάγετε στο φύλλο δεδομένων του γραφήματος τις παρακάτω τιμές για τον Ηρακλή. Βαθμοί: 4 Νίκες: 1

Στη συνέχεια, αλλάξτε τον τύπο του γραφήματος μόνο για την σειρά δεδομένων των Βαθμών σε γραμμή με δείκτες.

10954

Επιλέξτε τις δύο ορθές προτάσεις σχετικά με την αφομοίωση των πληροφοριών απο το ακροατήριο που λαμβάνετε υπ' όψιν σας κατά τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης.

10958

Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις σχετίζεται με την επίδραση που μπορεί να έχουν η επιλογή και το πλήθος των χρωμάτων μιας παρουσίασης;

11680

Πως μπορούν τα δημοργαφικά χαρακτηριστικά του ακροατηρίου να επηρεάσουν τον τρόπο αποδοχής μιας παρουσίασης;