Πλήθος ερωτήσεων: 315

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (29 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (11 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή, Εύρεση, Επιλογή κειμένου (27 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (24 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (25 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (6 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (5 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (10 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (5 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (11 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (3 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (2 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (9 ερωτήσεις)
 Apache OpenOffice Writer (BENCHMARK) (29 ερωτήσεις)
 Apache OpenOffice Writer (ASSESSMENT) (29 ερωτήσεις)

 

4408

Εφαρμόστε στοίχιση στο κέντρο στην παράγραφο με το κείμενο Θεσσαλονίκη 54645

4409

Στην παράγραφο που ξεκινά με την φράση Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή... αλλάξτε την εσοχή της πρώτης γραμμής σε 0,5εκ.

4410

Στην παράγραφο Προγράμματα, αλλάξτε το διάστημα κάτω από την παράγραφο σε 2cm και το διάστημα πάνω από την παράγραφο σε 1,5cm..

4411

Στοιχίστε στο κέντρο την παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου

4412

Εφαρμόστε πλήρη στοίχιση στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου

4413

Εφαρμόστε στοίχιση δεξιά στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου

4414

Ρυθμίστε την αριστερή εσοχή (πρίν το κείμενο) της παραγράφου η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου σε 2cm.

4415

Ρυθμίστε τη δεξιά εσοχή (μετά το κείμενο) της παραγράφου η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου σε 1.8cm.

4416

Στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου εφαρμόστε αριστερή εσοχή (πριν το κείμενο) 1.2cm και δεξιά εσοχή (μετά το κείμενο) 1.6cm.

4417

Στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου ορίστε εσοχή πρώτης γραμμής 1.5 εκατοστά.

4419

Ορίστε την απόσταση της πρώτης παραγράφου από την δεύτερη (το διάστημα κάτω) σε 1,5cm.

4420

Ορίστε την απόσταση της δεύτερης παραγράφου από την προηγούμενη (το διάστημα πάνω) σε 1,5cm..

4421

Ορίστε το διάστιχο της δεύτερης παραγράφου σε 0.7cm. σταθερά.

4422

Ορίστε διπλό διάστιχο στη δεύτερη παραγράφο.

4423

Εφαρμόστε πλήρη στοίχιση στη δεύτερη παράγραφο, εσοχή πρώτης γραμμής 1.3cm, την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου (διάστιχο) σε 0.6cm σταθερά και ρυθμίστε την απόσταση από την πρώτη παράγραφο (απόσταση πάνω) σε 0.7cm..

4424

Εντοπίστε στην πρώτη παράγραφο το κείμενο Στα τραγούδια των φυλακών αναφέρθηκαν και δημιουργήστε μια νέα παράγραφο η οποία να ξεκινά με αυτό το κείμενο.

4425

Διαγράψτε την κενή γραμμή που υπάρχει μεταξύ των παραγράφων Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και Η συνέχεια στο www.rebetiko.gr.

4426

Στο δεύτερο κελί της πρώτης στήλης του πίνακα, με κείμενο INFO-start, εισάγετε τον ειδικό χαρακτήρα Line Break (μη αυτόματη αλλαγή γραμμής) μετά από το INFO- και πριν από το start

4427

Στο δεύτερο κελί της πρώτης στήλης του πίνακα, με κείμενο INFO-start, εισάγετε τον ειδικό χαρακτήρα Αλλαγής παραγράφου μετά από το INFO- και πριν από το start

4428

Στην αρχή της δεύτερης σελίδας, στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Outlook: αποστολή και λήψη... διαγράψτε τον ειδικό χαρακτήρα που αναγκάζει το κείμενο να σπάει σε δύο γραμμές.

4429

Εισάγετε μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας (page break) στην κενή γραμμή κάτω από την εικόνα.

4430

Επιλέξτε την δεύτερη παράγραφο και εφαρμόστε σκίαση κίτρινο

4431

Εφαρμόστε αριστερή στοίχιση στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου

12002

Η συνολική εμφάνιση του κειμένου μας επηρεάζεται από...

12003

Καλό είναι αν θέλουμε να αυξήσουμε την απόσταση μεταξύ δυο παραγράφων ...