Πλήθος ερωτήσεων: 315

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (29 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (11 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή, Εύρεση, Επιλογή κειμένου (27 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (24 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (25 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (6 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (5 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (10 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (5 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (11 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (3 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (2 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (9 ερωτήσεις)
 Apache OpenOffice Writer (BENCHMARK) (29 ερωτήσεις)
 Apache OpenOffice Writer (ASSESSMENT) (29 ερωτήσεις)

 

4464

Κάντε προεπισκόπηση του εγγράφου.

4465

Εκτυπώστε το αρχείο στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

4466

Εκτυπώστε την πρώτη σελίδα του εγγράφου.

4467

Εκτυπώστε μόνο τη δεύτερη σελίδα του εγγράφου.

4468

Μετακινηθείτε στην δεύτερη σελίδα του εγγράφου, επιλέξτε την παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Ειδικά επαγγελματικά προγράμματα... και εκτυπώστε την.

4469

Εκτυπώστε τις σελίδες 13 και 15 του εγγράφου.

4470

Εκτυπώστε το έγγραφο με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή και στη συνέχεια αλλάξτε τον προσανατολισμό του εγγράφου σε οριζόντιο.

4471

Εκτυπώστε το τρέχον έγγραφο στο αρχείο TEST4UFolder\myprint3.prn της επιφάνειας εργασίας χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

4472

Εκτυπώστε μόνο τις Δεξιές σελίδες

4473

Εκτυπώστε μόνο τις Αριστερές σελίδες

4474

Εκτυπώστε δύο σελίδες ανά φύλλο χαρτιού.

4475

Εκτυπώστε τις 4 πρώτες σελίδες με 2 σελίδες ανά χαρτί σε 3 αντίτυπα

4476

Εκτυπώστε την πρώτη σελίδα σε 20 αντίτυπα.

4477

Εκτυπώστε τις 2 πρώτες σελίδες σε 5 αντίγραφα χωρίς Ταξινόμιση(Συρραφή)

4478

Εκτυπώστε τις 2 πρώτες σελίδες σε 5 αντίγραφα με Ταξινόμιση(Συρραφή)