Πλήθος ερωτήσεων: 315

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (29 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (11 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή, Εύρεση, Επιλογή κειμένου (27 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (24 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (25 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (6 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (5 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (10 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (5 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (11 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (3 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (2 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (9 ερωτήσεις)
 Apache OpenOffice Writer (BENCHMARK) (29 ερωτήσεις)
 Apache OpenOffice Writer (ASSESSMENT) (29 ερωτήσεις)

 

4488

Εισάγετε αυτόματη αρίθμηση σελίδων στο υποσέλιδο με στοίχιση αριστερή, σε όλες τις σελίδες του εγγράφου.

4489

Εμφανίστε στο αριστερό τμήμα της κεφαλίδας, το όνομα του συντάκτη του εγγράφου.

4490

Εισάγετε αυτόματη αρίθμηση σελίδων στο υποσέλιδο με στοίχιση δεξιά, σε όλες τις σελίδες του εγγράφου, με μορφή κεφαλαίων λατινικών (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ..) και να αρχίζει η αρίθμηση από τον αριθμό 2 (2=II).

4491

Διαγράψτε την μη-αυτόματη αλλαγή σελίδας

12008

Η εισαγωγή νέας σελίδας σε ένα έγγραφο καλό είναι να γίνεται...