Πλήθος ερωτήσεων: 315

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (29 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (11 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή, Εύρεση, Επιλογή κειμένου (27 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (24 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (25 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (6 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (5 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (10 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (5 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (11 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (3 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (2 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (9 ερωτήσεις)
 Apache OpenOffice Writer (BENCHMARK) (29 ερωτήσεις)
 Apache OpenOffice Writer (ASSESSMENT) (29 ερωτήσεις)

 

4554

Δημιουργήστε με συγχώνευση αλληλογραφίας, έγγραφο επιστολών το οποίο θα περιέχει τον προσωπικό χαιρετισμό Αγαπητέ φίλε, και το όνομα του παραλήπτη για άνδρες και Αγαπητή φίλη, και το όνομα του παραλήπτη για γυναίκες, χρησιμοποιώντας το αρχείο names.ods του φακέλου IL-ates\OO_Writer που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Αποθηκεύστε το τελικό έγγραφο με όνομα Επιστολή στον φάκελο IL-ates\OO_Writer της επιφάνειας εργασίας σας.

4555

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε έγγραφο επιστολών με συγχώνευση αλληλογραφίας, στον φάκελο IL-ates\OO_Writer της επιφάνειας εργασίας σας, με όνομα Επιστολές. Τις επιστολές θα λάβουν μόνο οι μαθητές της τάξης Info Junior (Χρησιμοποιήστε το αρχείο classes.odb του φακέλου IL-ates\OO_Writer της επιφάνειας εργασίας για τους παραλήπτες). Ξεκινήστε την επιστολή με τον προσωπικό χαιρετισμό Αγαπητέ κύριε και το όνομα και επώνυμο του παραλήπτη για άνδρες και Αγαπητή κυρία και το όνομα και επώνυμο του παραλήπτη για γυναίκες.

4556

Δημιουργήστε επιστολές με τη συγχώνευση αλληλογραφίας, ξεκινώντας την επιστολή με τον προσωπικό χαιρετισμό Αγαπητέ/ή για άνδρες και γυναίκες, ακολουθούμενο από το επώνυμο του παραλήπτη. Χρησιμοποιήστε το αρχείο IL-ates\OO_Writer\classes.odb της επιφάνειας εργασίας σας για τους παραλήπτες. Τις επιστολές θα λάβουν μόνο οι μαθητές της τάξης Info Junior που δεν κατοικούν στην περιοχή (πόλη) ΜΕΝΕΜΕΝΗ. Αποθηκεύστε το τελικό έγγραφο στον φάκελο IL-ates\OO_Writer της επιφάνειας εργασίας σας, με όνομα Επιστολές_Junior.

4557

Δημιουργήστε επιστολές με τη συγχώνευση αλληλογραφίας και μία νέα ομάδα διευθύνσεων χωρίς κανένα χαιρετισμό. Δημιουργήστε νέα λίστα διευθύνσεων με τα παρακάτω πεδία και δεδομένα:

ΌνομαΕπώνυμοΠόλη
ΣτέλιοςΛαμπρόπουλοςΘεσσαλονίκη
ΚώσταςΓουτούδηςΘεσσαλονίκη

Αποθηκεύστε τη λίστα διευθύνσεων στον φάκελο IL-ates\OO_Writer της επιφάνειας εργασίας σας, με όνομα "mylist".

Αποθηκεύστε το τελικό έγγραφο της συγχώνευσης στον φάκελο IL-ates\OO_Writer της επιφάνειας εργασίας σας, με όνομα "Επιστολές_List".

4558

Ξεκινήστε και ολοκληρώστε τη συγχώνευση αλληλογραφίας, φροντίζοντας να παραλάβουν επιστολή μόνο όσοι μαθητές κατοικούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επιλέξτε όλες τις υπόλοιπες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.(να έχει χαιρετισμό αλλά όχι διεύθυνση)

4559

Δημιουργήστε ηλεκτρονικά μηνύματα με τη συγχώνευση αλληλογραφίας. Επιλέξτε όλες τις υπόλοιπες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του οδηγού.

4560

Ξεκινήστε και ολοληρώστε τη συγχώνευση αλληλογραφίας, προσθέτοντας στην ήδη επιλεγμένη ομάδα διευθύνσεων, το πεδίο Επώνυμο δεξιά από το ήδη υπάρχον πεδίο Όνομα. Επιλέξτε όλες τις υπόλοιπες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του οδηγού.

12009

Το αρχείο που περιέχει τα ονόματα (τις πληροφορίες) στην συγχώνευση αλληλογραφίας, πώς λέγεται;