5136

Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας βασισμένο στο πρότυπο testtemplate που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\OO_Calc της επιφάνειας εργασίας.

5301

Δημιουργήστε ένα νέο υπολογιστικό φύλλο βασισμένο στο προκαθορισμένο πρότυπο της εφαρμογής.

5302

Αποθηκεύστε το τρέχον βιβλίο εργασίας, σε μορφή HTML, με όνομα test.html στον φάκελο IL-ates\OO_Calc ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

5304

Ανοίξτε την εφαρμογή OpenOffice.org Calc

5305

Από τις ανοιχτές εφαρμογές του OpenOffice κλείστε μόνο το OpenOffice.org Calc

5306

Ανοίξτε τα λογιστικά φύλλα IL-ates1143_1 και IL-ates1143_2 που βρίσκονται στον φάκελο IL-ates\OO_Calc της επιφάνειας εργασίας (χρησιμοποιώντας την εφαρμογή OpenOffice).

5307

Αποθηκεύστε το τρέχον λογιστικό βιβλίο στον φάκελο IL-ates\OO_Calc που βρίσκεται της επιφάνειας εργασίας με όνομα mybook

5308

Αποθηκεύστε το τρέχον λογιστικό βιβλίο ως mybook1 στον νέο φάκελο που θα δημιουργήσετε με όνομα myCalcFiles μέσα στον φάκελο IL-ates\OO_Calc που βρίσκεται στην επιφάνειας εργασίας σας.

5309

Μεταβείτε στο λογιστικό βιβλίο IL-ates1146_1

5310

Εμφανίστε ένα οποιοδήποτε θέμα στη βοήθεια του Calc. Φροντίστε η Βοήθεια να εμφανίζεται σε νέο παράθυρο.

5311

Κλείστε το τρέχον λογιστικό βιβλίο χωρίς να τερματίσετε την εφαρμογή OpenOffice.org

5312

Αποθηκεύστε το τρέχον βιβλίο εργασίας σαν πρότυπο με όνομα mytemplate.ots στον κατάλογο IL-ates\OO_Calc που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

5313

Αποθηκεύστε το τρέχον βιβλίο εργασίας, σε μορφή Microsoft Excel 95, με όνομα mybook95 στον φάκελο IL-ates\OO_Calc ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

5315

Αποθηκεύστε το τρέχον λογιστικό βιβλίο

12011

Πως μπορούμε να ανοίξουμε το παράθυρο της βοήθειας της εφαρμογής;

12012

Αν θέλουμε να εισάγουμε π.χ. το ονομα και το επώνυμο ενός μαθητή σε ένα πεδίο τότε...

12013

Ποιό είναι το πρόβλημα με την επόμενη λίστα;

12014

Ποιό είναι το πρόβλημα με την επόμενη λίστα;