5436

Αλλάξτε τον τύπο του υπάρχοντος διαγράμματος στο τρέχον φύλλο εργασίας, σε διάγραμμα στήλης με τρισδιάστατη απεικόνιση (Όψη 3Δ).

5437

Μέσα στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2, δημιουργήστε ένα δισδιάστατο (2-Δ) γράφημα πίτας με συμπαγή (όχι απομακρυσμένα) κομμάτια. Δεχτείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Τα κομμάτια της πίτας θα απεικονίζουν τα δεδομένα είδος και ποσότητα.

5438

Ορίστε σαν τον κύριο τίτλο του γραφήματος που βρίσκεται στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2 σε Πωλήσεις ανά Είδος

5439

Στο φύλλο διαγωνισμός2 εμφανίστε σε γράφημα (Στήλη με Όψη 3Δ) τις πωλήσεις των τεσσάρων εταιριών για τον μήνα Αύγουστο, που εμφανίζονται στο φύλλο Πωλήσεις. Αλλάξτε το χρώμα των στηλών σε Μπλε, το σχήμα των στηλών σε πυραμίδες και την προοπτική του γραφήματος σε 100%.

5440

Στο τρέχον γράφημα ορίστε σαν χρώμα φόντου το κόκκινο.

5441

Στο τρέχον γράφημα ορίστε σαν φόντο το παρακάτω εφέ γεμίσματος:

Διαβάθμιση γραμμικά κίτρινο-καφέ.

Επίσης το γράφημα να μην έχει περίγραμμα.

5442

Στο τρέχον γράφημα αλλάξτε το χρώμα της σειράς δεδομένων από μαύρο σε κόκκινο.

5443

Στο τρέχον γράφημα πίτας αλλάξτε χρώμα ως εξής:

Μνήμη RAM σε μαύρο

Σκληρός δίσκος σε κόκκινο

Οθόνη σε λευκό

5444

Αντιγράψτε το τρέχον γράφημα πίτας στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ

5445

Μετακινήστε το τρέχον γράφημα στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ

5446

Διαγράψτε το τρέχον γράφημα

5447

Μεγαλώστε στο τρέχον γράφημα την περιοχή γραφήματος κατά πλάτος και ελαττώστε την κατά ύψος (όσο θέλετε).

5448

Χωρίς να αλλάξετε το μέγεθος του τρέχοντος γραφήματος, μετακινήστε το ώστε η πάνω αριστερή του γωνία να βρίσκεται μέσα στο κελί D15

5449

Δημιουργήστε ένα γράφημα με δεδομένα την περιοχή κελιών A5:E9 τύπου γραμή, σημεία και γραμές.

5450

Μεταβείτε στο φύλλο εργασίας computer και, χωρίς να μετακινήσετε το γράφημα, ελλατώστε το ύψος του ούτως ώστε να εμφανίζονται τα περιεχόμενα της περιοχής κελιών B15:C15

5451

Εμφανίστε στο γράφημα, τους άξονες Χ και Υ

5452

Στο γράφημα του φύλλου εργασίας 2η ωρα2, μετακινήστε το υπόμνημα (λεζάντα) κάτω από την περιοχή σχεδίασης

5508

Επιλέξτε το γράφημα που υπάρχει στο ενεργό φύλλο εργασίας.

5509

Αλλάξτε το χρώμα του φόντου (χρώμα περιοχής) του υπομνήματος του γραφήματος σε κόκκινο.

5510

Αλλάξτε το χρώμα γραμματοσειράς του υπομνήματος σε κόκκινο και το μέγεθος σε 12.

5513

Στο τρέχον γράφημα, εμφανίστε τις ετικέτες δεδομένων των τιμών με μορφή αριθμών.

5514

Στο τρέχον γράφημα, εμφανίστε τις ετικέτες δεδομένων των τιμών με μορφή ποσοστών.