6513

Προσθέστε τις παρακάτω εγγραφές στον πίνακα Ταινίες:

ΌνομαΤαινίαςΈτοςΚυκλοφορίαςΚοινόΛιανικήΤιμή

MATRIX Reloaded2003R70,00

Η αγάπη προσπέρασε2001R55,00

Όλεθρος2002R60,00

Αποθηκεύστε τις εγγραφές.

6514

Στον πίνακα Ταινίες εντοπίστε την εγγραφή όπου το πεδίο ΌνομαΤαινίας έχει την τιμή MATRIX Reloaded και αλλάξτε την σε MATRIX REVOLUTIONS. Στην ίδια εγγραφή αλλάξτε την τιμή του πεδίου ΛιανικήΤιμή από 70.00 σε 80.00 Αποθηκεύστε την εγγραφή.

6515

Διαγράψτε τον πίνακα Ταινίες.

6516

Απαλείψτε τα περιεχόμενα των πεδίων Κοινό και ΛιανικήΤιμή από την εγγραφή όπου το πεδίο ΌνομαΤαινίας έχει την τιμή MATRIX Reloaded. Αποθηκεύστε την εγγραφή.

6517

Διαγράψτε την εγγραφή όπου το πεδίο ΌνομαΤαινίας έχει την τιμή MATRIX Reloaded.

6518

Στην εγγραφή όπου το πεδίο ΌνομαΤαινίας έχει την τιμή DARK CITY εισάγετε τις παρακάτω τιμές στα αντίστοιχα πεδία:

πεδίο: Κοινό τιμή: R

πεδίο: ΛιανικήΤιμή τιμή: 100

Αποθηκεύστε την εγγραφή.

6521

Μεταφερθείτε στην επόμενη εγγραφή.

6522

Μεταφερθείτε στην προηγούμενη εγγραφή.

6523

Μεταφερθείτε στην πρώτη εγγραφή.

6524

Μεταφερθείτε στην τελευταία εγγραφή.

6525

Μεταφερθείτε στην εγγραφή 147.

6526

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα αλλάξτε το μήκος του πεδίου Περιγραφή σε 20 χαρακτήρες. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

12046

Τι θα χρησιμοποιήσουμε για την εξαγωγή και την ανάλυση των δεδομένων;

12047

____________ χρησιμοποιείται για την εξαγωγή και την ανάλυση των δεδομένων