6527

Στον πίνακα Ενοικιάσεις, στο πεδίο ΚωδικόςΑντίτυπου, δημιουργήστε ευρετήριο που να επιτρέπει την ύπαρξη διπλοτύπων. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

6528

Στον πίνακα Ενοικιάσεις, ορίστε το πεδίο ΚωδικόςΑντίτυπου ως πρωτεύων κλειδί. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

6529

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα, ορίστε τα πεδία Κωδικός και Περιγραφή ως πρωτεύοντα κλειδιά. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

6530

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα, ορίστε στο πεδίο Περιγραφή ευρετήριο που να μην επιτρέπει διπλότυπα και αλλάξτε την ιδιότητα Απαιτείται σε Ναι. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

12048

Τι μπορούμε να επιταχύνουμε με ένα ευρετήριο;

12049

Τι ισχύει σχετικά με το ευρετήριο;

12050

Το πρωτεύον κλειδί επιτρέπει στο χρήστη: