6553

Μεταβείτε στην εγγραφή 143 και αλλάξτε την τιμή στο πεδίο Όρο Ενοικίασης σε Σαββατοκύριακο και την τιμή στο πεδίο Κωδικό Πελάτη σε 4. Αποθηκεύστε την εγγραφή και κλείστε την φόρμα.

6554

Δημιουργήστε μια νέα φόρμα, διάταξης στήλης-ετικέτες αριστερά, η οποία θα βασίζεται σε όλα τα πεδία του πίνακα Ταινίες. Στη συνέχεια αποθηκεύστε την με όνομα ΦόρμαΤαινίες.

6555

Αλλάξτε το κείμενο της κεφαλίδας (header) της ανοιχτής φόρμας σε Συνεργάτες από Φόρμα Πελατών και ρυθμίστε την γραμματοσειρά σε Times New Roman, μεγέθους 20 στιγμών με έντονη και πλάγια γραφή. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

6556

Διαγράψτε την φόρμα ΦόρμαΕνοικιάσεις

6557

Ανοίξτε την φόρμα ΦόρμαΕνοικιάσεις και μεταβείτε στην εγγραφή 123.

6558

Στην τρέχουσα φόρμα μεταβείτε στην εγγραφή 209. Μην κλείσετε την φόρμα.

6559

Στην τρέχουσα φόρμα μεταβείτε στην πρώτη εγγραφή. Μην κλείσετε την φόρμα.

6560

Στην τρέχουσα φόρμα μεταβείτε στην τελευταία εγγραφή. Μην κλείσετε την φόρμα.

6561

Στην τρέχουσα φόρμα μεταβείτε στην επόμενη εγγραφή. Μην κλείσετε την φόρμα.

6562

Στην τρέχουσα φόρμα μεταβείτε στην προηγούμενη εγγραφή. Μην κλείσετε την φόρμα.

6563

Με την βοήθεια της ήδη ανοιχτής φόρμας καταχωρήστε μια νέα εγγραφή με τα παρακάτω δεδομένα:

Κωδικός: 888771

Περiγραφή: All Time Classic

Τιμή: 888772

Αποθηκεύστε την εγγραφή αλλά μην κλείσετε την φόρμα.

6564

Με την βοήθεια της ήδη ανοιχτής φόρμας, βρείτε και διαγράψτε την εγγραφή με κωδικό 525. Μην κλείσετε την φόρμα.

6565

Με την βοήθεια της ήδη ανοιχτής φόρμας, βρείτε την εγγραφή που περιέχει στο πεδίο περιγραφή τη φράση 791XV Στη συνέχεια αλλάξτε την τιμή του πεδίου Τιμή από 50 σε 1024 Αποθηκεύστε την εγγραφή αλλά μην κλείσετε την φόρμα.

6566

Στην κεφαλίδα της φόρμας ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε το κείμενο Προϊόντα. Να έχει γραμματοσειρά Arial μεγέθους 12 στιγμών, έντονη γραφή, χρώμα φόντου κόκκινο, χρώμα γραμματοσειράς/πρώτου πλάνου λευκό. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.