6567

Αναζητήστε την πρώτη εγγραφή η οποία στο πεδίο Σχόλια περιέχει το κείμενο λάθος.

6568

Στον πίνακα Ενοικιάσεις εφαρμόστε κατάλληλο φίλτρο ώστε να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές οι οποίες έχουν ημερομηνία μικρότερη ή ίση από 15/2/2004 Μην κλείσετε τον πίνακα.

6569

Στην ήδη ανοιχτή φόρμα αναζητήστε το προϊόν του οποίου η αξία (πεδίο Τιμή) είναι 11. Μην κλείσετε την φόρμα.

6570

Ανοίξτε την φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα και βρείτε την εγγραφή του προϊόντος του οποίου η περιγραφή αρχίζει από VIPER 500

6571

Ανοίξτε την φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα και εφαρμόστε φίλτρο που να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές όπου η Περιγραφή αρχίζει από CLIFFORD ΜΗΝ κλείσετε την φόρμα.

6572

Στη φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα εφαρμόστε φίλτρο που να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές όπου η Τιμή του είδους είναι έως και 1000 ΜΗΝ κλείσετε την φόρμα.

6573

Στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα εφαρμόστε φίλτρο που να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές όπου η Τιμή του είδους είναι από (και) 800 έως και 1000 ή η περιγραφή να αρχίζει από DIRECTED ΜΗΝ κλείσετε την φόρμα.

6574

Στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα εφαρμόστε φίλτρο που να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές όπου η Τιμή του είδους είναι από (και) 80 έως και 1000 και η περιγραφή να αρχίζει από DIRECTED ΜΗΝ κλείσετε την φόρμα.

6575

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα καταργήστε το φίλτρο. Μην κλείσετε τον πίνακα.

6576

Στην ήδη ανοιχτή φόρμα καταργήστε το φίλτρο. Μην κλείσετε την φόρμα.

6577

Στον πίνακα Πελάτες εφαρμόστε το κατάλληλο φίλτρο στο πεδίο Περιοχή ώστε να εμφανίζονται οι εγγραφές όπου η περιοχή δεν είναι Κέντρο

6578

Αναζητήστε, μέσω της ανοιχτής φόρμας, στο πεδίο Περιγραφή, το κεφαλαίο άλφα το οποίο έχει κατά λάθος έχει γραφτεί με Ελληνικό Α. Αφήστε ανοιχτό το παράθυρο της λειτουργίας αναζήτησης.

6638

Δημιουργήστε και εφαρμόστε ένα φίλτρο που θα περιορίζει τις εγγραφές του πίνακα Προϊόντα με βάση την τιμή μεταξύ 30 και 100. Μη κλείσετε τον πίνακα.