6579

Δημιουργήστε ένα ερώτημα με όνομα q1 που θα παίρνει στοιχεία από τους πίνακες Πελάτες και Ενοικιάσεις. Τα πεδία που θα εξάγει θα είναι με την σειρά Επώνυμο, Όνομα και Ημερομηνία. Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση και στα τρία πεδία. Στη συνέχεια εφαρμόστε στο πεδίο ημερομηνία κριτήριο το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι εγγραφές με ημερομηνία μεγαλύτερη ή ίση από 1/8/2004

6580

Στο τρέχον ερώτημα διαγράψτε όλα τα κριτήρια. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

6581

Εισάγετε τα κατάλληλα κριτήρια στον τρέχον ερώτημα έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τους πελάτες όπου το ΤΚ τους να αρχίζει από 54. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

6582

Στον τρέχον ερώτημα εισάγετε το πεδίο ΤΚ μετά το πεδίο Διεύθυνση. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

6583

Διαγράψτε το ερώτημα ΌλοιΟιΠελάτες

6584

Διαμορφώστε το τρέχον ερώτημα έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τα πεδία Όνομα και ΤΚ και να εμφανίζει μόνο τους πελάτες όπου το ΤΚ τους να αρχίζει από 54. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

6585

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα βασίζεται στον πίνακα Προϊόντα και θα εμφανίζει μόνο τα πεδία Περιγραφή και Τιμή (με αυτή τη σειρά). Αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα q1 και κλείστε το.

6586

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα βασίζεται στον πίνακα Προϊόντα και θα εμφανίζει μόνο τα πεδία Κωδικός και Περιγραφή (με αυτή τη σειρά). Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Περιγραφή. Στο πεδίο Τιμή εφαρμόστε κριτήριο το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι εγγραφές με τιμές μικρότερες ή ίσες από 10. Αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα q1 και κλείστε το.

6587

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα βασίζεται στα πεδία Περιγραφή και Τιμή από τον πίνακα Προϊόντα και στο πεδίο ΔιαδρομήΑρχείου του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό. Στο πεδίο ΔιαδρομήΑρχείου εφαρμόστε κριτήριο το οποίο θα εμφανίζει τις εγγραφές για τις οποίες υπάρχει φωτογραφία. Όταν εκτελείται το ερώτημα θα εμφανίζονται μόνο τα πεδία Περιγραφή και Τιμή (με αυτή τη σειρά). Αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα q1 και κλείστε το.

6588

Τροποποιήστε το ερώτημα PhotosJPG έτσι ώστε να εμφανίζει τις φωτογραφίες gif αντί των φωτογραφιών jpg Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

6589

Τροποποιήστε το ερώτημα PhotosJPG έτσι ώστε να εμφανίζει τις φωτογραφίες gif αντί των φωτογραφιών jpg Αποθηκεύστε το ερώτημα σαν PhotosGIF. Kλείστε το ερώτημα.

6590

Στο ερώτημα ΜέγεθοςΦωτόΜεΔιαδρομή προσθέστε και το πεδίο Τιμή μετά το πεδίο Περιγραφή. Αλλάξτε τα κριτήρια έτσι ώστε το ΣύνολοPixels να είναι έως και 1000. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

6591

Στο ερώτημα ΜέγεθοςΦωτόΜεΔιαδρομή αλλάξτε την θέση εμφάνισης του πεδίου ΔιαδρομήΑρχείου έτσι ώστε να εμφανίζεται πρώτο. Κάντε φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο ΣύνολοPixels. Αποθηκεύστε και εκτελέστε το ερώτημα.

6592

Τροποποιήστε τη σχεδίαση στο ερώτημα ΠελάτεςΚέντρου ώστε κατά την εκτέλεση του ερωτήματος να εμφανίζεται το πεδίο Περιοχή και εκτελέστε το ερώτημα.

6593

Τροποποιήστε τη σχεδίαση στο ερώτημα ΜέγεθοςΦωτό ώστε κατά την εκτέλεση του ερωτήματος να μην εμφανίζεται το πεδίο ΣύνολοPixels και εκτελέστε το ερώτημα.

6594

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα βασίζεται στον πίνακα Προϊόντα και θα εμφανίζει τα πεδία (με αυτή τη σειρά) Κωδικός, Περιγραφή και Τιμή και τις εγγραφές αυτές όπου η τιμή του πεδίου ΤΙΜΗ θα είναι από 1000 έως 2000 (χρησιμοποιήστε Between). Αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα pricelevel2 και κλείστε το.

6595

Δημιουργήστε, σε προβολή σχεδίασης, ένα νέο ερώτημα το οποίο θα βασίζεται στον πίνακα Παραγγελίες και θα εμφανίζει όλα τα πεδία και τις εγγραφές αυτές όπου ο ΚωδικόςΠελάτη θα είναι 3 ή 5. Αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα pelates35 και κλείστε το.

6596

Εισάγετε το κατάλληλο κριτήριο στο ερώτημα Πληρωμή έτσι ώστε να εμφανιστούν μόνο οι πελάτες που πληρώνουν με Επιταγή

Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

6634

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα Παρ30 το οποίο θα εμφανίζει το πεδίο Περιγραφή από τον πίνακα Προϊόντα αλλά μόνο εκείνες τις εγγραφές στις οποίες το πεδίο Ποσότητα από τον πίνακα Παραγγελίες είναι ίσο με 30.

6635

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα που θα εμφανίζει όλα τα πεδία από τον πίνακα Προϊόντα και εκείνες τις εγγραφές όπου το πεδίο Περιγραφή περιέχει την φράση MATRIX Y AUTO

O χαρακτήρας Y μπορεί να είνα ένας οποιοσδήποτε χαρακτήρας. Φροντίστε να υπάρχει κενό διάστημα πριν και μετά τον χαρκτήρα Υ. Χρησιμοποιήστε τον τελεστή like.

6637

Τροποποιήστε το ερώτημα Παραγγελίες20 έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί στις 30/1/2004 και έχουν τιμή μικρότερη ή ίση από 50 ευρώ. Αποθηκεύστε το ερώτημα.