6601

Δημιουργήστε μια αναφορά με βάση όλα τα πεδία του ερωτήματος ΌλοιΟιΠελάτες. Αποθηκεύστε την αναφορά ως ΈκθεσηΌλοιΟιΠελάτες.

6602

Διαγράψτε την αναφορά ΈκθεσηΠελάτες

6603

Στην αναφορά ΈκθεσηΠελάτες αλλάξτε την κεφαλίδα από ΈκθεσηΠελάτες σε Έκθεση για όλους τους πελάτες μας χωρίς να αλλάξετε την μορφοποίηση. Αποθηκεύστε αλλά μην κλείσετε την αναφορά.

6604

Εισάγετε στην κεφαλίδα της ήδη ανοιχτής αναφοράς ένα πεδίο που να εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία (Μην κλείσετε την αναφορά).

6605

Στο πλαίσιο κειμένου με κείμενο ΈκθεσηΠελάτες της τρέχουσας αναφοράς αλλάξτε το χρώμα του κειμένου σε μαύρο.

6606

Αποθηκεύστε και κλείστε την αναφορά.

6607

Δημιουργήστε μια αναφορά με βάση τον πίνακα Προϊόντα χρησιμοποιώντας όλα τα πεδία του, με αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Περιγραφή και διάταξη Align left - Border. Αποθηκεύστε την αναφορά ως r1

12072

Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε επιλεγμένες πληροφορίες από έναν πίνακα ή ερώτημα τι θα χρησιμοποιήσουμε;

12073

Μια αναφορά την χρησιμοποιούμε για...