Πλήθος ερωτήσεων: 226

 Joomla! - 01 Εισαγωγικά (10 ερωτήσεις)
 Joomla! - 02 Διαχείριση άρθρων (23 ερωτήσεις)
 Joomla! - 03 Ενότητες και κατηγορίες (9 ερωτήσεις)
 Joomla! - 04 Μενού (16 ερωτήσεις)
 Joomla! - 05 Δημοσκοπήσεις (5 ερωτήσεις)
 Joomla! - 06 Σύνδεση χρηστών (4 ερωτήσεις)
 Joomla! - 07 Διαχείριση χρηστών (21 ερωτήσεις)
 Joomla! - 08 Διαχείριση πολυμέσων (4 ερωτήσεις)
 Joomla! - 09 Ενθέματα (10 ερωτήσεις)
 Joomla! - 10 Αναζήτηση - Θέματα - Γλώσσες (5 ερωτήσεις)
 Joomla! - 11 Διαφημίσεις (8 ερωτήσεις)
 Joomla! - 12 Μηνύματα και επαφές (8 ερωτήσεις)
 Joomla! - 13 Κοινωνικά δίκτυα - Χάρτες - Newsletter (12 ερωτήσεις)
 Joomla! - 14 Joom!Fish (12 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 01 Ρυθμίσεις (23 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 02 Κατασκευαστές και κατηγορίες προϊόντων (7 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 03 Διαχείριση προϊόντων (18 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 04 Μεταφορικά κόστη (5 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 05 Πελάτες (12 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 06 Ενθέματα (5 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 07 Αξιολόγηση προϊόντων (4 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 08 Εκπτώσεις και παραγγελίες (5 ερωτήσεις)

 

70144

Χωρίς την χρήστη κάποιου εξωτερικού ενθέματος, δεν μπορούμε να εισάγουμε ψηφοφορία στην έκδοση 1.5 του Joomla!

70178

Δημιουργήστε μια νέα ψηφοφορία με τίτλο Αγαπημένο πιστοποιητικό, ψευδώνυμο poll1 και τις παρακάτω επιλογές.

Web Basics, HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, Joomla!

Φροντίστε να είναι δημοσιευμένο και να βρίσκεται στο δεξιό τμήμα της αρχικής σελίδας.

70180

Προσθέστε τις επιλογές Raster Graphics Designer και Vector Graphics Designer στην ψηφοφορία Αγαπημένα πιστοποιητικά

70181

Φροντίστε η ψηφοφορία Αγαπημένα πιστοποιητικά να μην εμφανίζεται στην αρχική σελίδα.

70182

Διαγράψτε την ψηφοφορία με τίτλο Αγαπημένα πιστοποιητικά.