70144

Χωρίς την χρήστη κάποιου εξωτερικού ενθέματος, δεν μπορούμε να εισάγουμε ψηφοφορία στην έκδοση 1.5 του Joomla!

70178

Δημιουργήστε μια νέα ψηφοφορία με τίτλο Αγαπημένο πιστοποιητικό, ψευδώνυμο poll1 και τις παρακάτω επιλογές.

Web Basics, HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, Joomla!

Φροντίστε να είναι δημοσιευμένο και να βρίσκεται στο δεξιό τμήμα της αρχικής σελίδας.

70180

Προσθέστε τις επιλογές Raster Graphics Designer και Vector Graphics Designer στην ψηφοφορία Αγαπημένα πιστοποιητικά

70181

Φροντίστε η ψηφοφορία Αγαπημένα πιστοποιητικά να μην εμφανίζεται στην αρχική σελίδα.

70182

Διαγράψτε την ψηφοφορία με τίτλο Αγαπημένα πιστοποιητικά.