Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

question_image
Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 10097 9/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην εικονιζόμενη δομή φακέλων, ο φάκελος Εξετάσεις είναι υποφάκελος του infolearn

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Στην εικονιζόμενη δομή φακέλων, ο φάκελος Εξετάσεις είναι υποφάκελος του infolearn