Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Όλα τα αρχεία με κατάληξη doc Όλα τα αρχεία που στο όνομα τους υπάρχει η λέξη doc
Όλα τα αρχεία που στο όνομα τους υπάρχει η λέξη doc ή (και) όλα τα αρχεία με κατάληξη doc
Κωδικός ερώτησης: 10105 14/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εάν στο πεδίο της αναζήτησης πληκτρολογήσετε doc, τί αποτέλεσμα θα πάρετε;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Εάν στο πεδίο της αναζήτησης πληκτρολογήσετε doc, τί αποτέλεσμα θα πάρετε;