Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Cut Copy
Paste
Κωδικός ερώτησης: 10113 1/13
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

What is the use of the Ctrl + C key combination?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


What is the use of the Ctrl + C key combination?