Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Right Wrong
Κωδικός ερώτησης: 10141 8/8
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

It is a better practice to apply any formatting or design of a presentation on the slide masters and not on each of the slides individually.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Microsoft PowerPoint 365Google Slides

 

 

 


It is a better practice to apply any formatting or design of a presentation on the slide masters and not on each of the slides individually.