Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

δεν αποκλείει την ύπαρξη και άλλων ιών στο μηχάνημα μας αυξάνει το χώρο στο δίσκο μας σε μεγάλο βαθμό.
μολύνει περισσότερο τον υπολογιστή μας.
Κωδικός ερώτησης: 10253 3/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Η διαγραφή ενός ιού από ένα μολυσμένο αρχείο...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Η διαγραφή ενός ιού από ένα μολυσμένο αρχείο...