Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

μας έχει εξουσιοδοτήσει ο διαχειριστής παρέχοντας μας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. δώσουμε κάποια προσωπικά στοιχεία
εγκαταστήσουμε διάφορες εφαρμογές ή plug in Να έχουμε εγκαταστήσει κάποιο πιστοποιητικό ασφαλείας (certificate)
Κωδικός ερώτησης: 10262 8/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Για να συνδεθούμε σε μια προστατευμένη σελίδα χρειάζεται να…

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11