Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Τρόποι καλής συμπεριφοράς όταν χρησιμοποιούμε το internet έτσι ονομάζεται η ετικέτα στην συσκευασία κάποιου προγράμματος
κάποιο πρόγραμμα
Κωδικός ερώτησης: 10548 12/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι είναι το netiquette;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Τι είναι το netiquette;