Κωδικός ερώτησης: 107 1/3
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε το μέγεθος του εγγράφου σε Α4.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google

 

 

 


Αλλάξτε το μέγεθος του εγγράφου σε Α4.