Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Wenn es um eine sichere Website geht, gibt es normalerweise kein Problem. Man kann die Nummer seiner Kreditkarte in allen Websites in Ruhe eingeben.
Man soll die Nummer seiner Kreditkarte in keiner Website eingeben.
Κωδικός ερώτησης: 10706 12/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Man muss die Nummer seiner Kreditkarte eingeben, wenn man ein Produkt von einem Online-Geschäft kauft. Was ist richtig?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Man muss die Nummer seiner Kreditkarte eingeben, wenn man ein Produkt von einem Online-Geschäft kauft. Was ist richtig?