Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Damit das Filtern von Daten schneller erfolgen kann Damit die relativ kleine Anzahl von Feldern auf einer Tabelle größer wird
Damit die Verbindung zwischen Daten verschiedener Tabellen möglich sein kann Damit die Daten schneller sortiert werden
Κωδικός ερώτησης: 10808 8/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Warum sollte man eine Beziehung zwischen Tabellen in einer Datenbank erstellen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Warum sollte man eine Beziehung zwischen Tabellen in einer Datenbank erstellen?