Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

η κανονική προβολή η προβολή ταξινόμησης διαφανειών
η προβολή σελίδας σημειώσεων η προβολή διάρθρωσης
η προβολή παρουσίασης
Κωδικός ερώτησης: 10810 17/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια προβολή είναι η καταλληλότερη προκειμένου να διαβάζουμε και να διορθώνουμε τα κείμενα όλων των διαφανειών, χωρίς να βλέπουμε τα αντικείμενα σχεδίασης, εικόνες κ.λ.π.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ποια προβολή είναι η καταλληλότερη προκειμένου να διαβάζουμε και να διορθώνουμε τα κείμενα όλων των διαφανειών, χωρίς να βλέπουμε τα αντικείμενα σχεδίασης, εικόνες κ.λ.π.