Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

sicher sein, die richtigen Daten vom Empfänger zu haben. sicher sein, beim Betreff der Nachricht auch das aktuelle Datum eingegeben zu haben.
alle Daten der eigenen E-Mail-Adresse hinzufügen, damit der Empfänger antworten kann.
Κωδικός ερώτησης: 10817 31/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Vor dem Absenden einer E-Mail soll man ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012

 

 

 


Vor dem Absenden einer E-Mail soll man ...