Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

When we make an online transaction requiring to provide with several personal data. When we use a modem to connect to the Internet.
When we need to subscribe to a service which provides information free of charge. When we send email messages.
Κωδικός ερώτησης: 10820 18/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which occasion is data encryption necessary on?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Which occasion is data encryption necessary on?