Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Die Anwendungen, die über eine Webseite im eigenen Computer heruntergeladen werden, können mit einem neuen Virus infiziert sein. Man braucht sich keine Sorgen über Anwendungen zu machen, über die man durch Werbungen schon informiert worden ist.
Nachdem man eine heruntergeladene Anwendung ausgeführt hat, kann man den eigenen Computer mit einem Antivirenprogramm scannen. Wenn man ein Antivirenprogramm installiert hat, kann man irgendeine Anwendung ruhig im Computer herunterladen.
Κωδικός ερώτησης: 10821 19/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welcher der folgenden Sätze ist richtig, was die Sicherheit des eigenen Computers betrifft?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Welcher der folgenden Sätze ist richtig, was die Sicherheit des eigenen Computers betrifft?