Λύση - Αντιστοίχισης
gr Greece
uk United Kingdom
de Germany
fr France
Κωδικός ερώτησης: 10835 3/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Match the following abbreviations with the country names.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11