Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

right click the taskbar and select cascade windows. right click the taskbar and select maximize window.
right click the taskbar and select minimize window.
Κωδικός ερώτησης: 10880 21/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

To arrange all open windows in cascade view without dragging them, you would….

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


To arrange all open windows in cascade view without dragging them, you would….