Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

να κολλήσουμε ιό να μην πάθουμε τίποτα
Κωδικός ερώτησης: 10919 29/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το πιο πιθανό αν ανοίξουμε κάποιο συνημμένο ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να γνωρίζουμε τον αποστολέα είναι…

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016