Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Eine Software zur Übertragung von Dateien. Ein Datenpaket, das alle Teile von Dateien enthält, die über das Internet übertragen werden (Paket zur Dateiübertragung).
Eine Eigenschaft der Dateien, die ihnen erlaubt, im Internet übertragen zu werden (Dateiübertragungseigenschaft). Ein Kommunikationsprotokoll, durch das die Übertragung von Dateien im Internet erfolgt (Dateiübertragungsprotokoll).
Κωδικός ερώτησης: 10929 6/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was ist unter FTP zu verstehen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11