Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

answer1
answer2
Τα βασικά πεδία σε έναν πίνακα και τα πεδία που δεν χρησιμοποιούνται συχνά σε έναν άλλο πίνακα με σύνδεση των δύο πινάκων ένα προς ένα.
Κωδικός ερώτησης: 10966 30/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εάν τα πεδία είναι πάρα πολλά, ποια δομή είναι καλύτερη;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016Microsoft Access 365

 

 

 


Εάν τα πεδία είναι πάρα πολλά, ποια δομή είναι καλύτερη;