Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

gleichzeitig im Internet verbunden sein. gleichzeitig im Internet verbunden sein und die gleiche Anwendung zum Austauschen von Sofortnachrichten geöffnet haben.
die gleiche Anwendung zum Austauschen von Sofortnachrichten geöffnet haben.
Κωδικός ερώτησης: 11022 3/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Zur Kommunikation über Anwendungen zum Austauschen von Sofortnachrichten (Instant Messaging - IM) sollen sowohl der Sender als auch der Empfänger ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Zur Kommunikation über Anwendungen zum Austauschen von Sofortnachrichten (Instant Messaging - IM) sollen sowohl der Sender als auch der Empfänger ...