Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Richtig Falsch
Κωδικός ερώτησης: 11026 7/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Durch die Telefonie über das Internet (VoIP) kann man kostenlos mit seinen Freunden sprechen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Durch die Telefonie über das Internet (VoIP) kann man kostenlos mit seinen Freunden sprechen.