Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Richtig Falsch
Κωδικός ερώτησης: 11026 7/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Durch die Telefonie über das Internet (VoIP) kann man kostenlos mit seinen Freunden sprechen.

 

 

 


Durch die Telefonie über das Internet (VoIP) kann man kostenlos mit seinen Freunden sprechen.