Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Από το κουμπί "Εκτύπωση" της γραμμής εργαλείων "Προεπισκόπηση" Επιλέγοντας από το μενού "Αρχείο" την εντολή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης"
Επιλέγοντας από το μενού "Αρχείο" την εντολή "Εκτύπωση" Από το μενού "Προβολή" επιλέγοντας την εντολή "Προβολή Έκθεσης"
Κωδικός ερώτησης: 11382 27/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να εκτυπώσουμε μια έκθεση στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003

 

 

 


Ποιός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να εκτυπώσουμε μια έκθεση στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή;