Κωδικός ερώτησης: 114 2/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie den Einzug der ersten Zeile im Absatz, der mit dem Text Nun diesmal, Freunde beginnt, auf 0,5 cm.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Ändern Sie den Einzug der ersten Zeile im Absatz, der mit dem Text Nun diesmal, Freunde beginnt, auf 0,5 cm.