Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Zur Überprüfung der eigenen Computer-Identität bzw. des Servers. Zur automatischen Zahlung bei Online-Geschäften.
Zur Überprüfung des eigenen finanziellen Zustands. Zur Begrenzung des Zugriffs auf Webseiten durch das ständige Eingeben von Passwörtern.
Κωδικός ερώτησης: 11412 9/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wozu werden digitale Zertifikate verwendet?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11